Come skate with us! Prova på Roller Derby

(English below)

Nyfiken på roller derby? Kanske är det äntligen dags att prova!

Roller derby är en snabb, rolig och strategisk kontaktsport på rullskridskor – och nu har vi nyintag till Malmös egna Crime City Rollers. 

8 och 10 september blir det gratis prova-på träningar. Vi kommer att ge en kort introduktion till sporten, och du kan prova hur det är att åka rullskridskor. Observera att inga tidigare kunskaper eller rullskridskoskills behövs! Skydd och skates kan du låna i hallen.

Detta kan bli starten på resan mot att spela med oss! Du börjar som rookie, och efter det kan du spela roller derby på flera olika nivåer. Vi har både B- och A-lag (vårt A-lag vann nyligen både SM- och Europaguld!) Vi har också ett nystartat recreational-lag, som tränar en gång i veckan och har ett mindre tävlingsinriktat fokus.

För den som hellre vill bli domare söker vi också nya refs (skating officials) och NSO:s (non-skating officials).

🗓️ Datum, tid och plats 🗓️

Söndag den 8 september kl 15-17

Tisdag den 10 september kl 19-21

Vår träningshall ligger på Kopparbergsgatan 8, entrén bredvid klättercentret. Se till att du är en liten stund innan så att vi kan börja i tid.

🛼 Utrustning 🛼

Vi har skridskor och skyddsutrustning som du kan låna.

(Vill du ta med egen utrustning så funkar alla rullskridskor med 2+2 hjul. De skydd som behövs är armbågsskydd, knäskydd, handledsskydd och en skridsko- eller hockeyhjälm. Du behöver inget munskydd för dessa två tillfällen, men senare kommer du att behöva ett.)

👟 Vad ska jag ha på och med mig? 👟

Bekväma kläder, men tänk på att du kommer att ha knä-, armbågs- och handledsskydd och därför inte kan ha för baggy kläder (du kan låna skridskor och skyddsutrustning av oss).

Glöm inte din vattenflaska och sneakers!

💜 Vad händer sen? 💜

Om du älskade att åka rullskridskor med oss ​​kan du anmäla dig och träna varje vecka med vår rookiegrupp! Träningstider TBA.

För att sedan börja träna hos oss behöver du betala medlemsavgiften för år 2024 på 400 kr, samt en träningsavgift som täcker höstsäsongen.

🏅 Vem kan spela med oss? 🏅

Roller derby är en sport där det finns plats för alla oavsett ålder, storlek eller tidigare bakgrund inom sport. Crime City Rollers välkomnar alla att åka skridskor som nybörjare oavsett kön. Spelarna i våra lag är kvinnor/icke-binära personer/transpersoner. Cis-män kan ta del av vår förening och i sporten till exempel som domare.

Detta evenemang är öppet för alla över 16 år. Om du är yngre, kolla in vår juniorgrupp Crime City Rollers – Candysnatchers.

Vi är med i Svenska Skridskoförbundet (SWESPORTS) och alla som deltar i våra intagningar är försäkrade.

Vi är också medlemmar i WFTDA, den internationella paraplyorganisationen för vår sport.

Om du har några frågor kontakta oss här på FB, Instagram eller skriv till rookies@crimecityrollers.com

Vi ser fram emot att träffa dig – det här kan bli början på ditt nya fantastiska derbyliv!

//Crime Citys rookie-tränare

•••

Feeling curious about roller derby? Maybe it’s time you try it out?

Roller derby is a fast, fun and strategic contact sport on roller skates – and we are now looking for new players and referees to join Malmö’s own Crime City Rollers!

On September 8 and 10 there will be free try-out practices. We will give a short introduction to the sport, and you can try out what it’s like to roller skate. Please note that no previous knowledge or roller skating skills are necessary! You can borrow protective gear and skates from us in the hall.

This could be the start of a fantastic new hobby! You start as a rookie, and after that you can play roller derby on different levels. We have a B-team and an A-team (our A-team recently won gold in both the Swedish and European championships!) We also have a new recreational team, that will practice once a week and have a less competitive focus.

For those who would rather become a referee, we are also looking for new skating officials, and NSO:s (non-skating officials).

🗓️ Date, time and location 🗓️

Sunday, September 8 at 3-5 pm

Tuesday, September 10 at 7-9 pm

Our training hall is located at Kopparbergsgatan 8, the entrance next to the climbing centre. Please make sure you are there a little bit before, so we can get started on time.

🛼 Equipment 🛼

We have skates and protective gear that you can borrow for free at the try-out practices.

(If you want to bring your own equipment, all roller skates with 2+2 wheels will do. The protectice gear needed is elbow pads, knee pads, wrist pads, and a skating or hockey helmet. You don’t need a mouth guard for these two sessions, but later you will).

👟 What should I wear and bring with me? 👟

Comfortable clothing, but keep in mind that you will have knee, elbow and wrist protection and therefore can’t have too baggy clothes (you can borrow skates and protective gear from us)!

Don’t forget your water bottle and sneakers!

💜 What happens next? 💜

If you loved skating with us, you can sign up and train every week with our rookie group! Practice times TBA.

To then start training with us you need to pay the membership fee for the year 2024 of 400 SEK, as well as a practice fee which covers the fall season.

🏅 Who can play with us? 🏅

Roller derby is a sport where there is space for everyone regardless of age, size or earlier background in sports. Crime City Rollers welcomes everyone to skate as a beginner regardless of gender. The players in our teams are women/non-binary people/trans people. Cis-men can take part in our association and in the sport for example as officials (referees and non-skating officials).

This event is open for everyone over the age of 16. If you are younger, check out our junior group Crime City Rollers – Candysnatchers.

We are part of the Swedish Skating Association (SWESPORTS) and everyone taking part in our intakes is insured.

We are also members of the WFTDA, the international umbrella organization for our sport.

If you have any questions please don’t hesitate to contact us here on FB or Instagram, or write to rookies@crimecityrollers.com

We look forward to meeting you – this could be the start of your new amazing derby life!

//Crime City’s rookie coaches

Scroll to Top