Läs beskrivningen nedan om hur du går tillväga för att bli sponsor och stötta ditt lokala roller derbylag! Sponsor Crime City Rollers (svenska)

Read the descriptions below about how to become a sponsor and support your local roller derby team! Sponsor Crime City Rollers (english)

If you want to sponsor us, please contact us at sponsors@crimecityrollers.com

4b2c83ad84-Edgy Veggie emblem-sv
Edgy Veggie

 

logo_copy_1404578317__23220

http://www.sisueurope.com/se/